cosmos-atom
30
mar

Cosmos (ATOM) wprowadza interoperacyjność

Cosmos rozpoczyna erę interoperacyjności

W prawie jednogłośnym głosowaniu posiadacze tokenów ATOM włączyli protokół Cosmos Inter-Blockchain Communication (IBC). Nowa funkcja pozwoli blockchainowi Cosmos pracować w połączeniu z innymi sieciami, które uaktualniły się do standardu IBC. Zasadniczo umożliwia to niezależnym blockchainom przesyłanie między sobą cyfrowych aktywów i danych.

Według dyrektora generalnego Tendermint, Peng Zhonga, uchwalenie Propozycji 41 jest ważnym kamieniem milowym w ewolucji ekosystemu Cosmos. Buduje on bowiem fundamenty pod interoperacyjność.

Bezprawny transfer wartości tokenów przez łańcuchy jest historycznym momentem na osi czasu … Będziemy nadal koncentrować się na budowaniu Cosmos Hub jako międzyłańccuchowego serca – umożliwiając handel i łącząc politycznie suwerenne łańcuchy, aby stworzyć nowy paradygmat wymiany ekonomicznej.

– powiedział Zhong.

Blockchainy zbudowane na natywnym modelu konsensusu Cosmos – w tym Kava, Agoric, Foam i Crypto.com – będą prawdopodobnie pierwszymi, które przyjmą standard IBC. To położy kres sieciowemu trybalizmowi. Elastyczność i otwarty charakter tego protokołu może sprzyjać ekonomicznej współpracy budującej solidny ekosystem sieci.

Transfery tokenów IBC prawdopodobnie spowodują znaczną poprawę rozpoznawalności Cosmos Hub. To może mieć z kolei bezpośrednie przełożenie na cenę tokena ATOM.

ATOM przełamuje opór

ATOM, rodzimy token blockchaina Cosmos wzrósł po ogłoszeniu aktywacji IBC o ponad 7,60%.

Bycze momentum pozwoliło tej kryptowalucie przełamać potężną barierę oporu wyznaczaną przez krótko-, średnio- i długoterminowe średnie kroczące na wykresie 4-godzinnym. ATOM przełamał również poziom 61,80% zniesienia Fibonacciego jako wsparcie i wygląda na to, że jest gotowy do przebicia poziomu zniesienia 50%.

Wskaźnik SuperTrend pokazał sygnał „kupna” w tym samym przedziale czasowym, w którym ceny ATOM przebiły się przez linię oporu. Dalszy wzrost presji na kupno mógłby spowodować wzrost ATOMa w kierunku poziomu 38,20% lub 23,60% zniesienia Fibonacciego.

Te kluczowe obszary znajdują się odpowiednio na poziomach 21,40 i 22,60 USD.

źródło: Tradingview ATOM / USD

Biorąc pod uwagę zainteresowanie i zbieżność wielu wskaźników w okolicach 19,50 USD, niedźwiedziom będzie trudno zepchnąć cenę w dół. W tej chwili byki mają przewagę.

 

źródło:bitcoin.pl

Leave a Comment

Your email address will not be published.